(Macedonian) Мобилни протетски надоградби

Мобилни Протетски Надоградби

Кога во вилцата недостасуваат поголем број на заби, и истите не може да се надополнат со фиксна изработка (мостови) или нема можности за поставување на импланти во тој случај се изработуваат мобилни протетски помагала.

Предноста на овие мобилни протетски надоградби е економичноста, а недостотакот е лошото пренесување на џвакопритисокот, кој нормално се пренесува преку коренот на забот па на коската, а овде оптеретувањето претежно е на слузокожата која не е соодветна за такво оптеретување.

Адреса

Козле 93 - Скопје

Телефон

076 231 657 / (02) 3084 616

е-маил

dr.ane@kotevdental.com.mk

Работно време

Пон - Пет: 9:00 - 20:00